NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20
NCD 20

NCD 20

Andrej Olah- hlavný autor
Filip Marčák- hlavný autor
Matej Kurajda- hlavný autor

Koncepcia výstavy pracuje s tématikou bývalých kasární a zámerne preberala princíp vojenského rádu či vyznamenaní. Navrhli sme jednoduchý výstavný systém – objekty, ktoré vychádzali z obsahového formátu jednotlivých kategórií a danej proporcii miestností. Na tento princíp nadväzuje aj koncepcia osvetlenia. Zámerne zvolená vojenská zelená farba vytvára neutrálnu plochu pre vystavované objekty, zároveň vizuálne zjednocuje jednotlivé prvky výstavného systému. Do pôvodných priestorov vkladáme výstavu ako novú vrstvu. Tento prístup je tlmočením princípu akým je daný objekt prezentovaný aj v jeho skutočnom prostredí – na ulici, v polici, či v digitálnom priestore, bez toho aby vedome ovplyvňoval a upravoval svoje okolie.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Priestor
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Lighthouse Pavilón

Lighthouse Pavilón

Andrej Olah
Filip Marčák
Matej Kurajda
Jana Filípková
Simona Fischerová
Alexandra Májska
Prejsť na diela