Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón
Lighthouse Pavilón

Lighthouse Pavilón

Andrej Olah- hlavný autor
Filip Marčák- hlavný autor
Matej Kurajda- hlavný autor
Jana Filípková- hlavný autor
Simona Fischerová- hlavný autor
Alexandra Májska- hlavný autor

Lighthouse Pavilón vnímame ako antropologicku interpretáciu funkčnosti a estetiky. Forma pavilónu vychádza z regionalnych znakov a pretvára ich do súčasného kontextu. Viditeľným prvkom s ktorým pracujeme je reinterpretovanie tradičného domu s komínom do svetelného domu (majáku). Berieme ho ako bod označujúci miesto stretávania, miesto socializácie, miesto domova, miesto pre komunitu. Táto forma má byť zámerne atraktívna a silne vizuálna. Estetika sa prenáša do konštrukcie a z banálnej statickej schémy nosníka svetelného komínu robí grafický a vizuálny patern. Vychádzame z konceptu funkčného ornamentu, kde svetelný komín ako vizuálny atraktor zároveň slúži ako priestorový nosník, vďaka čomu nie sú v jeho strede potrebné stĺpy.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Priestor
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

NCD 20

NCD 20

Andrej Olah
Filip Marčák
Matej Kurajda
Prejsť na diela