Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu
Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu

Návrh vizuálnej identity filmového eko festivalu

Ľudmila Macáková- hlavný autor

Táto práca sa zaoberá možnosťami kreatívneho prevedenia jednotného vizuálneho štýlu ekologického festivalu na Slovensku. Ďalším významným cieľom práce je systematický rozbor hlavnej riešenej problematiky – festivalu Ekotopfilm ako jediného ekologického filmového festivalu na Slovensku. Rozbor sa zaoberá zaužívanými spôsobmi fungovania festivalu, spoznaním jeho charakteristík a samotným jednotným vizuálnym štýlom. Vlastné riešenie pozostáva z určenia si filozofie festivalu Ekotopfilm a jeho kreatívneho vizuálneho riešenia. Cieľom je priblížiť festival aj jeho tému širšej verejnosti. Vrátiť človeka do príbehu s prírodou a spôsobiť pozitívnu zmenu. Prostredníctvom loga, plagátov, webu, facebooku a reklamných predmetov šíriť dobré meno festivalu.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Mjestá - Damián Džubak

Mjestá – Damián Džubak

Damián Džubak
Andrej Haščák
Absurd

Absurd

Andrej Haščák
Moderný Šanghaj

Moderný Šanghaj

Andrej Haščák
Prejsť na diela