Návrh produktu – USB kľúč

Adrian López Arrieta- hlavný autor

USB zariadenia sa v dnešnej dobe stali predmetom záujmu ľudí pracujúcich v odvetví dizajnu a marketingu, vytvárajúc v niektorých prípadoch skvelé, tvorivé a jedinečné návrhy pre sebapropagáciu. V našom prípade bol dizajn USB kľúča vytvorený ako hračka a zároveň ako zariadenie určené na propagáciu. Dizajn je natoľko pozoruhodný a zaujímavý, že mu nik neodolá. Hravý tvar znaku W robí dizajn niečím kreatívnejším, čerstvejším a príťažlivým pre deti a mládež, ktoré sú hlavným cieľom spoločnosti. Rozhodli sme sa použiť silikón, ktorý je tvarovateľný a má intenzívnu farbu. Tento materiál je taktiež príjemný na držanie v ruke, v počítači alebo vo vrecku. Hlavnou myšlienkou bolo vynájsť hravý a užitočný spôsob na uchovanie a zdieľanie fotografií vytvorených spoločnosťou počas letného kempu. Výrobok zožal veľký úspech, deti boli za tento detail veľmi vďačné. Projekt bol rozšírený o ďalšie grafické aplikácie a propagačné materiály okolo značky spoločnosti, ako napríklad plagáty, tričká, svetre, bannery, billboardy a marketing na sociálnych sieťach.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn