Logo, branding a interiér – Retro Café & Bar

Adrian López Arrieta- hlavný autor

Retro Café & Bar je novootvorená kaviareň nachádzajúca sa na pešej zóne v meste Martin. Je miestom pre nostalgikov, milovníkov kávy a tých, čo si radi vychutnajú nápoje v priateľskej atmosfére. Projekt začal dizajnom interiéru, ktorý bol navrhnutý zlúčením rôznych štýlov, farieb a dôb ako zdroja inšpirácie. Zahŕňa starodávny nábytok, starodávne poťahy, niektoré druhy nábytku obnovené z vyhodených materiálov, rôzne detaily a ilustrácie na stenách z dávnych dôb, ktoré symbolizujú názov miesta, vyúsťujúc do atmosféry príjemnej ako vo Vašej obývačke. Vizuálna identita kaviarne sa zakladá na typoch znakov s retro štýlom inšpirovaným európskymi typografickými trendmi z prvej polovice 20. storočia, navrhnutými použitím v nadpisoch, vizuálnych identitách alebo krátkych slovných frázach. Taktiež bola doplnená systémom symbolov inšpirovaných starovekými objektami (LP a bicykel), ktoré na sémantickom stupni riešia základnú časť komunikácie zariadenia. Zvolená farebná schéma, tvary a materiály reflektujú filozofiu miesta a ponúkajú bod diferenciácie a úroveň prepracovanosti, ktorá vyniká spomedzi súťažiacich. Okolo značky bolo vyvinutých mnoho grafických aplikácií, značení na fasáde kaviarne, plagátov, brožúr s ponukou nápojov, propagačných materiálov, obalov a pod.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn