Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)
Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)

Monika Kapráliková – Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán)

Mária Rojková- hlavný autor

Ján Čietek-Smrek je známy predovšetkým ako básnik. Novinárstvo a publicistika však tvorili os jeho pracovného a osobného života. V redaktorskom povolaní strávil viac ako tretinu života. Bol majiteľom a vydavateľom časopisu Elán. Komorná knižnica, ktorú sám založil, rezonovala v slovenskej knižnej kultúre ešte dlho po jej zániku. Dizajn knihy určili samotné 30-te roky 20. stor. Typografia i farebnosť (slivková modrá a oranžová) vychádzajú z podrobnej rešerše časopiseckej dizajn-kultúry v r. 1920–1935, obdobia pôsobenia J. Smreka ako redaktora, zopakovania prístupu v tvorbe knihy podľa Smreka a to od oslovenia výtvarníka (ilustrácie na obálke a frontispise – Miloš Kopták) až po výber písma a práce s typografiou. Kniha vyšla vo vydavateľstve Elán Smrekovho syna Ivana Čieteka.

Klient:
vydavateľstvo elán
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn