Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie
Miznutie

Miznutie

Patrik Illo- hlavný autor

Inštalácia „Miznutie“ vznikla na základe premysleného technologického procesu – klasickej technológie tvarovania vázy v drevenej podobe. Opakovaným tvarovaním a vypaľovaním formy sa zakaždým zmenila štruktúra a tvar vázy, čo vyústilo do anti-dizajnérskeho objektu. To viedlo k tomu, že inštalácia zobrazovala tvarovú transformáciu / zmiznutie v čase.
Inštalácia je reakciou na rastúcu úzkosť dnešného sveta – je založená na pocite melanchólie, pominuteľnosti alebo vanitas, čo pripomína predstavu smrti a pominuteľnosti života.
Inštalácia vznikla v troch variantách: Miznutie, Miznutie(Alchýmia) a Miznutie(Noc)

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
vystavené