Mestoláska

Roman Juhás- hlavný autor

Mestoláska je séria prednášok o živote v meste a mestskom plánovaní. Venujeme mestu pozornosť, pretože jeho budúcnosť určuje naša každodennosť v súčasnosti, stanovenie vzťahov, ktoré v rámci mesta máme, ktoré môžeme mať a ktoré chceme tvoriť my, všetci jeho obyvatelia.
Vizuál Mestolások využíva ako nosný motív kváder, ktorý sa ocitá v rôznych situáciách definovaných témou danej prednášky.

Klient:
Spolka o.z.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola