Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah
Menorah

Menorah

Natália Hoosová- hlavný autor

Pri tomto produkte som pracovala s najstarším symbolom židovského národa, teda so sedemramenným svietnikom, nazývaným menorah. Kedže svietniky sa postupne vytrácaju z našich domovov, čo si myslím, že je veľká škoda, chcela by som, aby sa tato tradícia zachovala. Mojim zámerom bolo vytvoriť interiérový doplnok – hybrid medzi svietnikom a svietidlom, ktorý by si zachoval svoju pôvodnú symboliku a atmosféru, ale odlišoval by sa od pôvodných svietnikov svojim tvarom a použitými materiálmi. Dala som si za cieľ vyjadrenie historickej symboliky pomocou nových technológií. Využila som vodný lúč, laser a frézovanie. Medzi materiálmi vznikol zaujímavý kontrast. Oheň v pôvodnom svietidle som nahradila RGB LED pásmi, ktoré svietia v celej farbenej škále a rôznej intenzite a vytvárajú tak neopakovateľnú atmosféru. Zárezy v skorodovanom plechu, rovnako ako v pôvodných svietnikoch, symbolizujú 22 písmen židovskej abecedy. Tri oblúky znázorňujú tri materské písmená, sedem veľkých bodov znázorňuje sedem dvojitým písmen a 12 malých bodov 12 základných písmen židovskej abecedy. Využitie tohto produktu je široké, či už v sakrálnych priestoroch alebo bežných domácnostiach, do ktorých chcú ich obyvatelia vniesť trochu duchovna.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
TACTUS

TACTUS

Viktória Fehérová
Ferdinand Chrenka

Stolička Rose Petal

Vira Fesenko
Ferdinand Chrenka
Prejsť na diela