Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač
Meniaca sa textilná tlač

Meniaca sa textilná tlač

bez fotografie
Zuzana Šebeková- hlavný autor

V kontexte trvalej udržateľnosti textilnej výroby skúma projekt príležitosť návratu k používaniu prírodných farbív a prirodzených mechanizmov získania trvalého ofarbenia textilu bez použitia environmentálne škodlivých a rizikových látok. Cieľ projektu je výskum potlače textilu prírodnými farbivami bez použitia rizikových chemikálií. Projekt využíva prirodzené mechanizmy fixácie farbiva a skúma možnosti farebnice, ako aj charakter ofarbenia. Za cieľ si kladie povýšiť základnú vlastnosť akou je nestálosť ofarbenia na kľúčový faktor dizajnu tzv. meniacich sa vzorov (evolving patterns). Pracuje s časom a svetlom ako so základnými premennými (design variables), ktoré dizajn musí zohľadniť. Pretože textilný dizajn budúcnosti musí nevyhnutne pracovať s tzv. new design variables (Worbin 2010).

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

UNKNOWN STREET

UNKNOWN STREET

Barbora Peuchová
Zuzana Šebeková

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Prejsť na diela