Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení
Martin M. Šimečka: Světelná znamení

Martin M. Šimečka: Světelná znamení

Mária Rojková- hlavný autor

Typografia v štvorci – väzenská cela – je priestor M. Šimečku. Pôdorys cely symbolizuje i hovoriacu bublinu a otvorené dvere pre únik. Obálky je tlačená fosforovou a čierno-sivou Pantone farbou. V tme nadpis knihy a pôdorys cely svietia, čím sa prenášajú svetelné znamenia do priestoru a do myšlienok čitateľa. Formát je 143 x 213 mm, tlač KB 2 Pantone farbami — čiernou a červenou. Typografia KB naznačuje kódovanie, skladanie odozví a reakcií, znamenia, dešifrovateľné viac či menej. Text je v blokoch a v dvoch kompozičných rovinách. Texty syna sú orientované smerom von z knihy – do priestoru a texty otca Šimečku smerom dnu, do väzby — zaujímavá zhoda slova. Krížik upozornenňuje na začiatok bloku a na vstupovanie syna do textu pocitovými zásahmi. Element, ktorý vyruší i púta pozornosť.

Klient:
Vydavateľstvo Salon) – Projekt Fórum, o.z.
Grafické štúdio:
TOTO! je štúdio, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn