Magazín Pyré

Anna Jabłonowska-Holy- hlavný autor

Pyré je netradičný magazín o kultúre jedla. Z nečakaných perspektív sa snaží nahliadnuť hlboko do našich tanierov a preskúmať čo, ako a prečo konzumujeme. Každé číslo je venované všeobecne stanovenej nosnej téme, nezávislej na ročnom období, ktorá umožňuje magazínu udržať si univerzálnu aktuálnosť a atraktivitu. Magazín Pyré mnohí vnímajú ako knihu, po prečítaní ho nevyhadzujú, ale ukladajú do knižníc a často sa k nemu vracajú. Pre mnohých čitateľov predstavuje aj zberateľský predmet. Eklektický dizajn navyše umožňuje kombinovať rozmanitosť autorov, tém a vizuálov v jednom vydaní

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Dobrý trh bez odpadu

Dobrý trh bez odpadu

Anna Jabłonowska-Holy
Prejsť na diela