Dobrý trh bez odpadu

Anna Jabłonowska-Holy- hlavný autor

Komunikačný vizuál projektu tvorí integrálnu súčasť stratégie redukcie odpadu a enviromentálnej osvety na Dobrom trhu, jednom z najväčších podujatí na Slovensku. Je postavený na komplexnom systéme, ktorý pokrýva všetky zložky: info systém na recyklačných staniciach, tematické zero waste príručky, merchandise. Samotný dizajn stavia na výraznej a vizuálne atraktívnej komunikácii smerom k návštevníkom podujatia z rôznych sociálnych skupín. Je založený na zrozumiteľnom informovaní o hlavných zásadách zero waste princípu a bol spoluvytváraný odborníkmi na odpadové hospodárstvo. Komunikácia pomohla spopularizovať bezodpadový životný štýl, zredukovať zmesový odpad na podujatí zo 70% na 5% a aplikovať redukciu odpadu aj iných slovenských podujatiach. Dizajn, ktorý ročne ušetrí tony odpadu!

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik

fytopaleontológia

Antonín Kindl
Michal Tornyai
Prejsť na diela