Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch
Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch

Ľubomír Feldek / Miroslav Cipár: Životopis vo veršoch

Mária Rojková- hlavný autor

Životopis vo veršoch je súborné dielo Ľubomíra Feldeka vydané pri príležitosti jeho 80-tich narodenín. Východiskovým žánrom autora bola vždy poézia, preto tvorí gro knihy prierez jeho básnickou tvorbou. Výber poetických textov je však popretkávaný aj prozaickými formami. Nie je postavený na chronológii vydaných zbierok, ale na chronológii života, v ktorom je prítomný aj „životopis“ doby, „životopis“ spoločnosti a „životopis“ slovenskej literatúry a umenia. Výber zostavila jeho dcéra Anna Lara, ilustroval Miroslav Cipár. Kniha sa vizuálne zameriava na detaily i celky, hrá sa s plnými i prázdnymi plochami. Je dynamická i statická, podobne ako život básnika, odokrýva skrýté tajomstvá, ktoré potom pompézne prezentuje (oltárne zlomy).

Klient:
Vydavateľstvo Ikar, a.s.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn