LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo

LTTR/FACE – Parametrické písmo

Samuel Čarnoký- hlavný autor
Filip Paldia- spoluautor

LTTR/FACE je prototyp parametrického písma, ktorý skúma možnosti a limity inovatívnej technológie vlastného nástroja LTTR/INK (lttrink.com) na kreslenie písmen prostredníctvom kostier a štetcov. Výsledkom je experiment umožňujúci flexibilne variovať zmeny medzi viacerými kostrami a parametrami ťahu jeho rotáciou a zmenou hrúbky. Písmo pozostáva z 3 variabilných osí (tvar / sklon / hrúbka), 18 mastrov a 155 znakov v každom fonte. Všetky inštancie písma zdieľajú rovnakú metriku, pri zmene parametrov tak nedochádza k zmene dĺžky textu. Cieľom LTTR/FACE je umožniť užívateľovi zvoliť adekvátny tón komunikácie v textovom aj nadpisovom použití. Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Výrobca:
Letterink s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Písmo
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Pozdišovské hrnčiarstvo

Pozdišovské hrnčiarstvo

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela