LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo
LTTR/FACE – Parametrické písmo

LTTR/FACE – Parametrické písmo

Samuel Čarnoký- hlavný autor
Filip Paldia- spoluautor

LTTR/FACE je prototyp parametrického písma, ktorý skúma možnosti a limity inovatívnej technológie vlastného nástroja LTTR/INK na kreslenie písmen prostredníctvom kostier a štetcov. Výsledkom je experiment umožňujúci flexibilne variovať zmeny medzi viacerými kostrami a parametrami ťahu jeho rotáciou a zmenou hrúbky. Písmo pozostáva z troch variabilných osí (tvar, sklon, hrúbka), 18 mastrov a 155 znakov v každom fonte. Všetky inštancie písma zdieľajú rovnakú metriku, pri zmene parametrov tak nedochádza k zmene dĺžky textu. Cieľom písma je umožniť užívateľovi zvoliť si adekvátny tón komunikácie v textovom aj nadpisovom použití. Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Výrobca:
Letterink s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Písmo
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela