Logo Trnavského samosprávneho kraja

Miroslav Beličák- hlavný autor

V polovici roku 2018 vyhlásil Trnavský samosprávny kraj súťaž o nové logo, ktoré ho malo zviditeľniť, podporiť jeho prezentáciu, odlíšiť od iných samospráv, umožniť nadviazanie internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte so zahraničím. Sedemčlenná porota pod vedením dizajnéra Róberta Parša vyhodnotila môj návrh ako najlepší. Grafický symbol pozostáva z typografie „TTSK“. Skratka „TT“ definuje pôvod kraja a „SK“ hierarchicky umiestnená v logu pod skratkou „TT“ dopĺňa informáciu o štátnej príslušnosti. Spôsobom akým sú dve „TT“ prepojené, vzniká symbolika spájania a Trnavský kraj chápe ako most spájajúci najväčší počet štátov zo všetkých slovenských krajov, kraj hlavného mesta s ďalšími krajmi Slovenska a zároveň rozmanité zloženie obyvateľstva žijúceho v TTSK.

Klient:
Trnavský samosprávny kraj
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn