Logo Inteligentného priemyslu SR
Logo Inteligentného priemyslu SR
Logo Inteligentného priemyslu SR
Logo Inteligentného priemyslu SR

Logo Inteligentného priemyslu SR

Miroslav Beličák- hlavný autor

V nadchádzajúcej dobe priemyselnej revolúcie 4.0 chce participovať aj naše malé, ale ambiciózne Slovensko. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto vyhlásilo na jeseň v roku 2019 súťaž o nové logo Inteligentného priemyslu SR. Hodnotiaca komisia súťaže sa rozhodla sa pre môj návhr. Víťazné logo symbolizuje človeka odbremeneného od pracovného stereotypu. Technológia ho povznáša a daruje mu čas, ktorý by mal využiť k svojmu duchovnému rastu v kontraste k pasivite a úpadku. Figúra na vrchole kompozície je vrcholom technického pokroku. Úmyslom antropomorfného prvku je vyváženie strojového chladu. Logotyp podľa potreby používa svoj plný alebo skrátený variant. Použité farby odtieňov modrej a červenej sú typicky slovenské.

Klient:
Ministry of Economy of Slovak Republic
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn