LOGO, BRANDING A STRÁNKA KIDSFUN
LOGO, BRANDING A STRÁNKA KIDSFUN
LOGO, BRANDING A STRÁNKA KIDSFUN
LOGO, BRANDING A STRÁNKA KIDSFUN

LOGO, BRANDING A STRÁNKA KIDSFUN

Adrian López Arrieta- hlavný autor

KidsFun je spoločnosť poskytujúca animačné služby najmä pre hotely, s vyškoleným personálom v oblasti organizovania animačných programov pre rôzne podujatia a udalosti. Hlavný cieľ značky spoločnosti sa zameriava na rodičov a deti, ktorých vťahuje do zábavných aktivít v priateľskom a veselom prostredí. Symbolom – logom – je syntéza veverice reprezentovaná písmenom K ako druhom bežne vyskytujúcim sa v prírode na Slovensku, ktorý vyvoláva pocit priateľstva a zábavy. Hlsvnou úlohou systému je nájsť spôsoby, ako správne komunikovať na úrovni dospelých a detí za účelom dosiahnúť priamu komunikáciu medzi ľudmi bez akýchkoľvek rozdielov. Použité písmo je hravé a optimistické, harmonizujúce s logom, vyúsťujúcim do priameho a sympatického spôsobu dosiahnutia rovnováhy medzi deťmi a mládežou. Farebná paleta je rôznorodá a pestrá, umožňujúc urobiť logo pevným, dynamickým, slávnostným a veselým. Branding spoločnosti bol rozšírený o propagačné materiály, vecné materiály a online zážitky.

Grafické štúdio:
Adrian López Arrieta – LOARRI Studio
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn
Skip to content