Logo a piktogramy pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach
Logo a piktogramy pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach
Logo a piktogramy pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach
Logo a piktogramy pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach

Logo a piktogramy pre Katedru telesnej výchovy na Technickej univerzite v Košiciach

Robert Frniak- hlavný autor

Logo Katedry telesnej výchovy TUKE je inšpirované pohybom a mladosťou. Skladá sa z písmen KTV ako skratka slova Katedra telesnej výchovy, ktoré sú geometricky konštruované pomocou kombinácie krivky a priamky. Grafický prvok krivky umiestnený pod písmenami symbolizuje úsmev a radosť z pohybu a športu. Logotyp vytvára spolu s piktogramamy jednotný celok vďaka použitiu teplých farbieb, tieňovaniu a výrazných kriviek symbolizujúcich pohyb. Kruh medzi písmenami K a T je spoločný prvok, ktorý logotyp zdiela s vačšinou piktogramov (športy s loptou) navrhnutých pre Katedru telesnej výchovy TUKE. Tento čistý, svieži a moderný redizajn Katedry telesnej výchovy má viesť k priblíženiu sa mladým študentom a ich následnému posilneniu záujmu o športové a pohybové aktivity počas štúdia na TUKE.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Mjestá - Damián Džubak

Mjestá – Damián Džubak

Damián Džubak
Andrej Haščák
Absurd

Absurd

Andrej Haščák
Moderný Šanghaj

Moderný Šanghaj

Andrej Haščák
Prejsť na diela