Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle
Lebo Mädveď Mapucle

Lebo Mädveď Mapucle

Juraj Horňák- hlavný autor
Patrik Ojeňák- spoluautor

Na výrobu je použitý prírodný materiál MDF, ktorý v kombinácii s minimalistickou grafikou a rozrezaním na zmysluplné časti pôsobí čisto a kvalitne. Krabica odzrkadľuje koncept produktu navonok nie len materiálovo a graficky, ale aj tým že sa skladá ako puzzle bez použitia lepidla. Združenie Lebo Mädveď takto vyvíja náučné hry, pretože verí, že kľúčom k vedomostiam je príjemný dizajn a hravá forma vzdelávania. V repertoári Mapucle sa nachádzajú produkty Mapucle Slovensko okresy, regióny, kraje, Bratislava mestské časti, Československo kraje, Európa krajiny a vodstvo, Mapucle Česko okresy, kraje a v príprave Mapucle celý svet.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Game of Ur - Arts & Crafts

Game of Ur – Arts & Crafts

Juraj Horňák
Patrik Olejňák
Erika Beňuška
Prejsť na diela