"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor
"Krajiny/Horizonty"- dekor

„Krajiny/Horizonty“- dekor

Patrik Illo- hlavný autor

Skláreň Rona, pre ktorú bola kolekcia dekorácií navrhnutá, je významný producent úžitkového skla. Významnú časť produkcie sklárne tvorí dekorované sklo v rôznych technológiách (panto, diaryt, ručná maľba, stojový brus).

Dekor – „Krajiny-horizonty“ je kombináciou ručne maľovaného kovového pásika(zlato, platina) a listra. Ambíciou projektu bolo použitie tradičných priemyselných dekoračných techník v novom- súčasnom vizuálnom prevedení.

Dekor bol navrhnutý na staršiu kolekciu Medium, ktorú tatiež navrhol autor a ktorá je jedným z najpredávanejších produktov sklárne Rona na americkom kontinente.

Výrobca:
Rona, a. s.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Domov & verejný priestor
Hodnotenie:
nominované