Katalog výstavy Peter Javorík – Logotypy

Peter Javorík- hlavný autor

Autorský sprievodný katalóg ku výstave, ktorá sa konala v apríli 2017 v Galérii Schody na Fakulte priemyselného dizajnu na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Katalóg je súborom grafických značiek, logotypov a piktogramov, je dopĺňaný recenziami Lexa Drewiského, Władysława Pluty a Marian Oslisla.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn