K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13
K13

K13

Peter Javorík- hlavný autor

K13 – Košické kultúrne centrá Novovzniknutá organizácia nadväzuje na úspešný projekt Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013 a stará sa o prevádzku zrekonštruovaných zariadení (investičných projektov EHMK) na organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta Košice a jeho návštevníkov.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn