Ježíš v Duchu Svätom a Duch Svätý v Ježíšovi
Ježíš v Duchu Svätom a Duch Svätý v Ježíšovi
Ježíš v Duchu Svätom a Duch Svätý v Ježíšovi
Ježíš v Duchu Svätom a Duch Svätý v Ježíšovi

Ježíš v Duchu Svätom a Duch Svätý v Ježíšovi

Miroslav Beličák- hlavný autor
Štefan Zahatňanský- pedagóg

Filozofická úvaha o jednote Božských osôb. Bolo výzvou tvarovať jedno logo dvoch významov po rotácii o 180 stupňov.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn