Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu
Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu

Jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu

Martin Fek- hlavný autor

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť jednotný vizuálny štýl Craft Beer Pubu. Craft beer pub môžeme definovať ako priestor pre ľudí, ktorí podľahli zvodom skutočne kvalitného piva. Je to podnik, ktorý je zameraný na výčap a podávanie piva z vlastnej produkcie, mikropivovarov, kočovných pivovarov, ale aj uznávaných komerčných pivovarov. Logo je tvorené symbolom a typografiou. Symbolom, na základe ktorého sa reštauračný pivovar Oaky Doky prezentuje, sa stal dub, resp. dubové drevo, z ktorého sa drevené sudy vyrábajú. Symbol tvorí päť letokruhov, ktoré symbolizujú štyri základné ingrediencie piva: voda, slad, chmeľ a kvasnice. Piatou ingredienciou, charakteristickou pre reštauračný pivovar Oaky Doky, je dubové drevo. Letokruhy sú taktiež grafickým znázornením iniciál názvu Oaky Doky, čiže O a D. Rozsah práce: Návrh loga a jeho použitia, návrh merkantilných tlačovín, návrh propagačných materiálov, návrh reklamných predmetov, návrh reklamnej kampane, návrh webovej prezentácie, návrh mobilnej aplikácie, návrh obalového dizajnu, návrh korporátnej typografie.

Škola:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Mjestá - Damián Džubak

Mjestá – Damián Džubak

Damián Džubak
Andrej Haščák
Absurd

Absurd

Andrej Haščák
Moderný Šanghaj

Moderný Šanghaj

Andrej Haščák
Prejsť na diela