ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp
ILIO lamp

ILIO lamp

Georgios Somarakis- hlavný autor

Cieľom bakalárskej práce je návrh a zhotovenie stolného svietidla, ktoré umožňuje rôzne možnosti svietenia. Základná konfigurácia vytvára jemné, no dostatočne silné nepriame osvetlenie stola vhodné pre prácu za počítačom, kedy nepotrebujeme priame svetlo na stôl. Rozptýlené svetlo zároveň nevytvára ostré tiene a zachováva zrakový komfort. Ak však priame svetlo potrebujeme, stačí lampu vysunúť po drážke dohora vďaka čomu ju vieme využívať ako klasickú stolnú lampu. Tretia konfigurácia vznikne otočením tela lampy o 180 stupňov, čím osvetlíme viac hornú časť miestnosti a strop. Cieľom produktu je skombinovanie základných zdravých a praktických princípov svietenia do jedného uceleného produktu.

The aim of the bachelor’s thesis was to design and create a table lamp that features various lighting options. The basic configuration creates soft but strong enough indirect table lighting suitable for working at the computer, when we do not need direct light on the table. On top of that, diffused light does not create sharp shadows and maintains visual comfort. However, when direct light is needed, we can slide the lamp up along the groove and use it as a classic table lamp. The third configuration is created by rotating the body of the lamp by 180 degrees, which then illuminates the upper part of the room and the ceiling. The goal of the product is to combine the basic healthy and practical principles of lighting into one comprehensive product.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

TACTUS

TACTUS

Viktória Fehérová
Ferdinand Chrenka

Stolička Rose Petal

Vira Fesenko
Ferdinand Chrenka

TERRA – príbor

Zuzana Kasanová
Ferdinand Chrenka
Prejsť na diela