TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor
TERRA - príbor

TERRA – príbor

Zuzana Kasanová- hlavný autor

Príbor TERRA je kompaktným dizajnom vytvoreným v spolupráci Ateliéru Industrial Dizajn a spoločnosti Berndorf-Sandrik. Cieľom bolo navrhnúť príbor vyrobiteľný pomocou technológie 3D tlače kovu. Návrh prináša na stôl nielen funkciu, ale aj haptický a estetický zážitok. Rôzne povrchové textúry, vrátane kameňa, krojov alebo omietok budov sú dôverne zachytené vďaka RTI (Reflectance Transformation Imaging). Štruktúra je variabilná a jednotlivé časti stohovateľné. Príbor je predmetom, ktorý zachytáva hodnotu oblasti alebo kultúry. V užívateľovi vzbudzuje pocity spojené s prostredím a krajinou, prispievajúc tak k hlbšiemu prepojeniu človeka s danými hodnotami. Model je vytvorený náhradnou technológiou resinovej tlače s vysokou úrovňou detailu.

The TERRA cutlery set is a compact design created in collaboration between the Industrial Design Studio and Berndorf-Sandrik. The goal was to design a cutlery set manufacturable using 3D metal printing technology. The design not only offers functionality but also brings a tactile and aesthetic experience to the table. Various surface textures, like stones, costumes, or building facades, are precisely captured thanks to RTI (Reflectance Transformation Imaging). The structure is variable, and the individual parts are stackable. The cutlery captures the value of a region/culture. It evokes feelings associated with the environment and landscape, contributing to a deeper connection between person and these values. The model was made by using alternative technology – high-detail resin 3D printer.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, ateliér Industrial dizajn
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

VlnoSklo

VlnoSklo

Matúš Lagin
Flow

Flow

Samo Hartinik
Prejsť na diela