Ikonografický komunikačný systém pre ľudí s autizmom
Ikonografický komunikačný systém pre ľudí s autizmom
Ikonografický komunikačný systém pre ľudí s autizmom
Ikonografický komunikačný systém pre ľudí s autizmom

Ikonografický komunikačný systém pre ľudí s autizmom

Eva Hudáková- hlavný autor
Dominika Berkiová- spoluautor
Barbora Rutová- spoluautor
Martin Baláž- pedagóg

Experimentálny vedecko výskumný projekt. Tím dizajnérov z Fakulty architektúry, pod vedením pedagóga FA a za pomoci odborníka na vizuálnu komunikáciu spolupracoval s viacerými organizáciami, centrami a edukačnými zariadeniami pre autistov pod vedením Nadácie Pontis na vývoji aplikácie pre deti s autizmom, ktorá im pomôže orientovať sa v aktivitách ich denného a týždenného harmonogramu a tiež im umožní efektívnejšie komunikovať s okolím. Dizajnéri navrhli pre túto aplikáciu systém pre tvorbu ikonografickej komunikácie. Vďaka tomu sa môže aplikácia neustále vyvíjať a dizajnéri môžu pokračovať v rozširovaní databázy obrázkov a tým zlepšovať možnosti komunikácie detí s autizmom. zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. – pedagóg FA Tím: Bc. Dominika Berkiová – študentka FA Bc. Eva Hudáková – študentka FA Bc. Barbora Rutová – študentka FA Mgr. art. Eva Kubáňová, ArtD. – grafická dizajnérka, somA – centrum kreatívneho myslenia, o.z. Tento projekt je predstavený v Dizajn manuáli ikon osobného vizuálneho ikonografického komunikačného systému. Systém obsahuje frázy a slová, vychádza z 2D grafiky, ktorá je do priestoru posúvaná tieňovaním – prekrytím 20 % čiernej farby, postavy sú vyjadrené v podobe štylizovanej postavičky, pre ikony vyjadrujúce pohyb alebo smer sa môže použiť pomocná šípka, komunikačné témy sú farebne definované, farebnosť ikon vychádza z prislúchajúcej kategórie, rovnako ako farebnosť naznačeného pozadia, hlavná téma má vždy plnofarebné pozadie v príbuznej farbe témy, ikony rýchlej komunikácie sú rozdelené do troch kategórií: oznámenie, usmernenie a poučenie, ktoré vždy obsahujú emotikon v pravo hore.

Škola:
STU FA / Ústav dizajnu
Výrobca:
somA, centrum kreatívneho myslenia, o.z.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Terramorphing

Terramorphing

Jakub Maglay
Martin Baláž
Vouloir Allej

Vouloir Allej

Rebeca Ihringová
Martin Baláž
Statera (kinestetický dizajn)

Statera (kinestetický dizajn)

Juraj Kotoč
Martin Baláž
Prejsť na diela