Horáreň Libresso – vizuálna identita
Horáreň Libresso – vizuálna identita
Horáreň Libresso – vizuálna identita
Horáreň Libresso – vizuálna identita

Horáreň Libresso – vizuálna identita

Branislav Bezručka- hlavný autor

Vizuálna identita pre libresso Horáreň v Horskom parku — zelenom srdci Bratislavy. Logo, s motívom parožia vyskladaného z dezertných vidličiek, odkazuje na pôvodný i terajší účel budovy. Typografia vychádza z písma Preto Serif od Jána Filípka. Z motívu parožia vznikol i systém dekoratívnych ilustrácií na podpivníky, pohľadnice, tričká, nálepky a podobne. Produkčne zaujímavé “menu”, vytlačené na vrúbkovanom papieri, s rozkladacou mapou vnútri (Náučný chodník Horský park), bolo celé vsadené do odrezku z guľatiny. Popri týchto základných aplikáciách som vytvoril aj názov a vizuálny koncept plagátov k cyklu letných koncertov “Tóny v tôni”.

Klient:
JUSTI s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn