Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia
Good Idea Slovakia

Good Idea Slovakia

Creative Department- hlavný autor
Andrej Krátky- spoluautor
Simona Bubánová- spoluautor
Eva Odrášková- spoluautor
Kristína Pavlendová- spoluautor
Juraj Kusý- spoluautor

Nový branding Slovenska nie je len štandardným logom či sloganom, ktorý by prvoplánovo staval na konvenčnom obraze pastierskeho národa s geletkou bryndze. Nový branding Slovenska je nadčasovým konceptom s presahom. Je predovšetkým veľkou ašpiráciou posunúť sa dopredu a zviditeľniť sa vďaka slovenským autentickým a ambicióznym nápadom, ktoré pohli svetom a teraz môžu inšpirovať aj samotných Slovákov. Prináša pozitívne vzory, veľkolepé idey a pripomína nám atribúty, na ktoré môžeme byť právom hrdí. A to je určite Good Idea, ktorú ocení aj každý správny porotca 🙂

Klient:
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn