Generácia apokalypsy

Elena Čániová- hlavný autor

Ktorá generácia bude tou poslednou? Prosperita uprostred Európy trvá len pár desiatok rokov. Z dnešného pohľadu sa to môže zdať ako dlhý čas, ale z historického hľadiska ide o krátke obdobie – a z geologického len o okamih. Autor vo svojich predapokalyptických textoch ukazuje predovšetkým to, aké dôležité je myslieť nemysliteľné a zvyšovať tak šance aj pre život ďalších generácií.
Vizuál ďalej rozvíja koncepciu prednášok Štyroch jazdcov apokalypsy, pomocou priamej apokalypsy drevorytov od Albrechta Dürera, ktoré sme nechali digitálne rozpadnúť v šiestich stupňoch, až na konci listovania knihy – z pôvodnej informácie ostala abstraktná dekoláž.
Na obálku sme prekvapivo nevybrali apokalyptického jazdca, ale rozpad diela Svätý Ján požierajúci knihu (patrón spisovateľov a knihtlačiarov).

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola