Bluesman v Koberci

Elena Čániová- hlavný autor

Spomienky na 80-te roky, obdobie „pozdného“ socializmu, a roky, ktoré nasledovali tesne po nich – od zakladateľa legendárneho klubu Bombura v Brezne, Maroša Pavúka.
„Máničky“, pankáči, metalisti, depešáci či „androši“ často chceli len počúvať svoju hudbu… Jediná správna strana sa však snažila, aby všetci vyzerali rovnako, boli oblečení rovnako, učesaní a ostrihaní rovnako, aby mysleli a cítili rovnako…

Obrazová koláž „prehráva spomienky“, pohybuje sa tam a späť v čase tak, ako autor vo svojich príbehoch. Využíva dôsledne preskúmaný autentický materiál, symbolickú farebnosť, motívy hudby a nostalgie. No a obálka si vyslúžila vnútorný „magič“ autora. Typografické riešenie a layout lavíruje medzi nerušivou klasikou a old-schoolovou kolážou z výstrižkov dobových novín.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola