Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler
Filler

Filler

Samuel Čarnoký- hlavný autor
Juraj Molčák- spoluautor

Filler je nadpisové variabilné písmo, umožňujúce flexibilne meniť šírkovú proporciu písmových znakov od extra úzkych až po extrémne široké tvary. Obsahuje kompletnú Latin jazykovú podporu s kontrastne nakreslenou diakritikou a interpunkciou. Súčasťou znakovej sady sú špeciálne symboly, ako je napríklad sada emotikonov alebo šípiek s podporou OpenType funkcií. Filler ponúka okrem variabilného fontu aj päť šírkových rezov – Compressed, Condensed, Medium, Extended, Expanded. Písmo bolo prezentované v podobe site-specific inštalácie na výstave Zoom on type v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a je určené predovšetkým na výrazné nadpisové použitie vo veľkých proporciách.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Písmo
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Animovaný Zin

Animovaný Zin

Juraj Molčák
Prejsť na diela