Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze
Fight Fligt Freeze

Fight Fligt Freeze

Terézia Denková- hlavný autor
Pavol Bálik- pedagóg

Publikácia skúma tému strach. Strach v bežnom živote, ale najmä strach v profesii grafického dizajnéra a typografa. Skúma, ako strach ovplyvňuje naše rozhodnutia a hľadá hranicu strachu v tejto profesii a možnosti jej eliminácie. Štruktúra práce vychádza z troch reakcií organizmu na stresovú situáciu – fight, flight freeze, ktoré sa stali kľúčovými v mojom prístupe k dizajnu tejto práci, z čoho vychádza troj-formátový charakter publikácie. Fight – obklopujeme sa tým, čo nám spôsobuje strach, flight – zodpovedá úteku a podrobnej analýze a dávkovaniu strachu prostredníctvom mikrotypografie, a freeze – vytesňujeme príčinu strachu. Strach z vytvorenia chýb pri typografickej práci sa stáva zámerným dizajnérskym princípom.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela