EUSPA - súťažný návrh loga „B“
EUSPA - súťažný návrh loga „B“
EUSPA - súťažný návrh loga „B“
EUSPA - súťažný návrh loga „B“

EUSPA – súťažný návrh loga „B“

Miroslav Beličák- hlavný autor

V súťažnom logu „Agentúry Európskej únie pre Vesmír“ obhajujem svoj návrh: „Vesmír, Zem, Európa, komunita, telekomunikácie spolu s ďalšími významami znázornenými v úvode sú hlavnými zdrojmi inšpirácie pre nové logo a vizuálnu identitu Agentúry Európskej únie pre vesmírny program. Európske hviezdy sa stávajú vesmírnymi satelitmi, pozemskými anténami či dokonca ľuďmi – Európanmi. Výtvarný detail jemných zaoblených tvarov je inšpirovaný tvarom Zeme. Štylizované 5-cípe hviezdy sú funkčnými prvkami hravo tvoriacimi vizuálnu identitu organizácie, ako je prezentované v návrhu.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola