EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?
EÚ očami drámy / Ódy či frašky?

EÚ očami drámy / Ódy či frašky?

Mária Rojková- hlavný autor

Zborník nových divadelných hier slovenských autorov na danú tému – Slovensko a jeho prvých 10 rokov v Európskej únii vyšiel v edícii Slovenská dráma. Pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenska do Európskej únie vyzval Divadelný ústav dramatičky a dramatikov, aby očami drámy hľadali odpovede na otázku, ako sa integrácia Slovenska do EÚ premietla do života občanov. Projektu sa zúčastnilo devätnásť autoriek a autorov, z ktorých mnohí patria k pilierom súčasnej slovenskej drámy. – Dodo Gombár, Viliam Klimáček, Ľubomír Feldek, Silvester Lavrík, Iveta Horváthová, Eva Maliti-Fraňová, Miklós Forgács, Marek Godovič, Adriana Krúpová, Marian Janík, Ľuba Lesná, Dušan Poliščák, Ján Papuga, Peter Scherhaufer, Štefan Timko, Zuzana Uličianska, Pavol Weiss, Igor Bielich, Lenka Čepková. Grafická dizajnérka Mária Rojko hľadala výrazové možnosti publikácie, ktorú tvorí devätnásť samostatných divadelných hier od devätnástich autorov. Navrhla spojenie jednotlivých divadelných hier vo forme samostatných zošitov. Takouto formou aplikovala filozofiu Európskej únie ako celku s jednotlivými autonómnymi časťami, a tak zároveň podporila danú tému knihy. Pomohla tak vytvoriť spoločnú knižku slovenských dramatikov v netradičnom prevedení – hry je možné prezentovať ako celok a zároveň i individuálne. Názov projektu EÚ očami drámy zvýraznila typografickou pečaťou vo forme nálepky, čím každý obal získava na autenticite, ktorá je pre divadlo dôležitou charakterovou črtou.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn