Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková- hlavný autor

Body positive zine Dvojitý úsmev svojou formálnou stránkou odráža obsah. Vďaka zvoleniu risografie ako tlačiarenskej technológie, sa každý výtlačok stáva jedinečným a svojským. Je nedokonalý, voľne členený, s nepresným layoutom. Pri jeho tvorbe sa stal dôležitým aspektom humor, ktorý poukazuje na prirodzenosť telesných nedostatkov a ich irelevantnosť. Projekt má podporiť ľudí v ich jedinečnosti a pomôcť im nadobudnúť zdravé sebavedomie.

V súčastnosti sú zhotovené tri čísla zinu, ktorý získal svoju vlastnú značku, vizuálne riešenie limitovaného troj-balenia a sériu reklamných predmetov a tlačovín. Prostredníctvom instagramu sa projekt prezentuje širšej skupine ľudí, kde je možné sledovať aj vývoj štvrtého čísla.

Škola:
Technická univerzita v Košiciach
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Dospej Matere

Dospej Matere

Veronika Trnková
Zuzana Bendíková
Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela