Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková- hlavný autor

Časopis o pozitívnom vnímaní tela svojou formálnou stránkou odráža obsah. Vďaka voľbe risografie ako tlačiarenskej technológie sa každý výtlačok stáva jedinečným a svojským. Je nedokonalý, voľne členený, s nepresným layoutom. Pri jeho tvorbe sa stal dôležitým aspektom humor, ktorý poukazuje na prirodzenosť telesných nedostatkov a ich irelevantnosť. Projekt má podporiť ľudí v ich jedinečnosti a pomôcť im nadobudnúť zdravé sebavedomie. V súčasnosti sú zhotovené tri čísla zinu, ktorý získal svoju vlastnú značku, vizuálne riešenie limitovaného trojbalenia a sériu reklamných predmetov a tlačovín. Prostredníctvom Instagramu sa projekt prezentuje širšej skupine ľudí a na tejto sociálnej sieti je možné sledovať aj vývoj štvrtého čísla.

Škola:
Technická univerzita v Košiciach
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Dospej Matere

Dospej Matere

Veronika Trnková
Zuzana Bendíková
Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela