Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer
Drama Queer

Drama Queer

Marta Prokopová- hlavný autor

Divadelný festival DRAMA QUEER chce prostredníctvom prehliadky divadelných inscenácií s LGBTI/Q (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer ľudí) tematikou rozprávať a zviditeľniť životy LGBTI/Q ľudí v spoločnosti. Chce zmierniť homofóbiu/transfóbiu/bifóbiu, ktorá v súčasnosti naberá opäť na obrátkach. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa ešte na Slovensku nerealizovala. Chceme vytvoriť priestor pre novú formu divadla, a to queer divadla, pre ľudí, ktorí boli predtým neexistujúci, neviditeľní, ktorí hľadajú miesto pre svoju identitu (či už vo vzťahu k sexuálnej orientácii, alebo rodovej identite). V tomto priestore ich identita nebude viac vnímaná cez kľúčovú dierku hanby, traumy a poníženia, ale ako niečo osobité v štruktúre ich životov.

Klient:
Nomantinels, Občianske združenie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Do sto slov

Do sto slov

Marta Prokopová
Michal Tomčík
Marek Majzon
festival BAB

festival BAB

Marta Prokopová
Women

Women

Marta Prokopová
Prejsť na diela