Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov
Do sto slov

Do sto slov

Marta Prokopová- hlavný autor
Michal Tomčík- hlavný autor
Marek Majzon- spoluautor

Kniha Do sto slov je zbierka prozaickej tvroby spisovateľa Mareka Majzona. Autor pôsobil na sociálnych sieťach pod pseudonymom Do sto slov, kde zbieral pätice navzájom nesúvisiacich slov, aby z nich neskôr vytvoril krátke literárne útvary v rozsahu sto slov. Zbierku ilustrovala a zalamovala Marta Prokopová s Michalom Tomčíkom.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

festival BAB

festival BAB

Marta Prokopová
Women

Women

Marta Prokopová
Drama Queer

Drama Queer

Marta Prokopová
Prejsť na diela