DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA
DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA
DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA
DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA
DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA
DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA

DRÁMA nie je súťaž. Dvadsať rokov súťaže DRÁMA

Mária Rojková- hlavný autor

Publikácia dokumentuje dve desaťročia dramatickej súťaže, ktorá do slovenského profesionálneho divadla uviedla desiatky nových mien i kvalitných textov. Publikácia obsahuje vlastné životopisy autoriek a autorov – účastníkov súťaže, anotácie odmenených a finálových textov, súpis inscenácií ocenených hier i výberovú fotografickú dokumentáciu. Dizajn publikácie realizovala renomovaná grafička Mária Rojko, ktorá pracovala s ilustráciami Miloša Koptáka. „Neviditeľná“ tvár na ilustráciách odkazuje na anonymnosť súťaže, ide o asociáciu budúceho víťaza, no počas súťaže ešte neznámeho dramatika. Neznámeho aj v zmysle, že súťaž často objaví nového slovenského dramatika.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola