City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov
City of Bardejov

City of Bardejov

Peter Javorík- hlavný autor

Po realizácii niekoľkých prevzatých výstav v meste Bardejov som túžil vytvoriť svoj vlastný výstavný projekt. K usporiadaniu medzinárodnej výstavy plagátov s témou City of Bardejov ma priviedol fakt, že sme v minulosti sami vytvorili portál www.bardejov.travel s množstvom informácií o našom meste. Ten sa mal stať hlavným zdrojom informácií pre umelcov z rôznych krajín. Pozval som asi 700 dizajnérov a ďalších približne 300 požiadalo o účasť samostatne cez sociálne siete. Nakoniec sa do projektu zapojilo 338 grafikov z celého sveta a spolu bolo prijatých 462 plagátov. Pre vysoký počet artiklov sme boli nútení riešiť výstavné priestory na dvoch miestach.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela