ciCA – City Canoe

Kristína Chudiková- hlavný autor
Peter Humaj- pedagóg

ciCa rieši enviromentálne problémy v mestách na vode ako napr. Benátky, Amsrterdam,ktoré nemajú mestskú infraštruktúru uspôsobenú veľkému počtu návštevníkov a turistov čo môže mať negatívne následky (vlny, znečistenie vody a ovzdušia, ničenie lagúny, hluk). Je to jednotka „rent “ systému, elektrické motory sú ekologické riešenie (priti znečisteniu a hluku), dizajn canoe eliminuje vlny a dopraví naraz 4 ľudí. Dĺžkou 5 m a štíhlym telom sa ľahko pohybuje po kanáloch. Zapožičiavací systém je flexibilné riešenie, vhodné najmä pre turistov.

Škola:
STU FA Bratislava, Dizajn výrobkov
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Kreslo Herba

Kreslo Herba

Jana Michálková
Peter Humaj
Skialpinistický ruksak - Temp

Skialpinistický ruksak – Temp

Jana Michálková
Peter Humaj
Prejsť na diela