Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn
Časopis ARCH - redizajn

Časopis ARCH – redizajn

Matúš Buranovský - NCD 2022
Matúš Buranovský- hlavný autor
Elena Alexy- spoluautor

Časopis ARCH o architektúre a inej kultúre vychádzal od r. 1995 ako kritický a mienkotvorný formát zameraný na hodnotenie súčasnej slovenskej architektonickej produkcie. Po kratšej pauze sa vydavateľ otvoril možnosti revidovať jeho koncepciu. Transformácia ARCHU mala nadviazať na pôvodnú obsahovú štruktúru a priniesť novú, osviežujúcu vizualitu. Zámerom bolo vyhnúť sa niektorým zaužívaným konvenciám v segmente arch. časopisov (ako napr. obálka s fotografiou, eliminácia farebných plôch, orientácia výkresov výhradne na šírku strany…). Nová koncepcia sa opiera o výraznú typografiu a dôraz na architektonickú fotografiu, precíznu štruktúru všetkých prvkov a optimálne uvoľnenie plôch pre prázdno – dôležité intermezzá. Redizajn vznikal v úzkej spolupráci so šéfredaktorkou Elenou Alexy.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola