Boží hrob
Boží hrob
Boží hrob
Boží hrob

Boží hrob

Miroslav Beličák- hlavný autor
Štefan Zahatňanský- pedagóg

Experimentálne logo interpretuje Ježišové zmrtvých-vstanie. Elegantne spracované písmeno „O“ v slove „hrob“ alebo v anglickej verzii „tomb“, ktorá je vizuálne veľmi podobná, odkazuje na odvalený balvan od hrobu. Čierná farba symbolizuje pokoj a zamyslenie sa nad tajomstvom zmŕtvychvstalého. Biela farba symbolizuje nádej a vykúpenie.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn