Bardejov.travel

Peter Javorík- hlavný autor

Turisticko-informačný portal mesta Bardejov. www.bardejov.travel

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn