ARCHITEKTÚRA

Miroslav Beličák- hlavný autor
Štefan Zahatňanský- pedagóg

Námet chce satiricky poukázať na profesiu architekta. Jednoduchá myšlienka interpretuje realitu aj nočného pracovného nasadenia v tomto povolaní. Kompozičné vyváženie tvorí biely mesiac v logotype AR“C“HITECTURE v ľavo hore a biely obdĺžniček, ktorý symbolizuje pracovisko architekta vpravo dole.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn