Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta
Anxieta

Anxieta

Ján Šandala- hlavný autor

Každý človek má do určitej miery skúsenosť s psychickými problémami. Napriek tomu, že sa im v dnešnej dobe venuje dostatočne veľká pozornosť z radov odborníkov a malo by sa o nich hovoriť otvorenejšie, je spoločenská diskusia aj povedomie často nedostatočné. Medzi najčastejšie psychické problémy patria úzkostné poruchy, ktoré sú hlavnou témou práce. Prvá verzia knihy má pomôcť nielen úzkostlivému človeku, ale aj jeho rodine, okoliu a každému, kto sa chce o týchto poruchách dozvedieť viac informácií. Druhá kniha je odrazom autorovho subjektívneho vnímania úzkosti. Svojská publikácia doplnená o autorské ilustrácie má slúžiť ako psychoanalytický prostriedok, priblížiť širšej verejnosti danú problematiku a podnecovať spoločenskú diskusiu.

Škola:
Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela