Al Andalous - logo
Al Andalous - logo
Al Andalous - logo
Al Andalous - logo
Al Andalous - logo
Al Andalous - logo

Al Andalous – logo

Miroslav Beličák- hlavný autor

logo súťaž pre pražskú firmu s predajom ďatlí, kávy, orieškov

Klient:
Al Andalous s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn