Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler
Akceler

Akceler

Andrej Dieneš- hlavný autor
Eva Péč Brezinová- pedagóg

Vo väčšine športových materiálov chýbajú písma, dizajnované špeciálne pre podmienky športovej komunikácie. Obvykle sa prejavuje len snaha mechanicky písmo skláňať, či pridávať mu umelé efekty, aby pôsobili dynamickým dojmom. Zadal som si preto úlohu vyplniť túto medzeru a vytvoriť systém fontov, ktorý bude určený primárne pre tento účel. Písmo je určené najmä pre tlač – časopisy, katalógy, plagáty, logotypy atď. Pružnosť znakov odráža adrenalínom nabité krivky najnovších bicyklových rámov, lyží, alebo superšportových vozidiel budúcnosti. Mäkkosť minuskových kriviek má u verzálok ozvenu v spodných oblúkoch, ktoré sa nenapájajú do roviny, ale dokončujú oblúkovú krivku nahor. Veľká pozornosť bola venovaná čísliciam ako dôležitej zložke športovej komunikácie. Svojim výrazným tvarom sa odlišujú od číslic bežne používaných v knižnej sadzbe. Každý font obsahuje 10 druhov číslic. Znaková sada obsahuje aj symboly športového náčinia a iné špeciálne znaky, dokresľujúce športovú atmosféru. Názov Akceler vystihuje zrýchľovanie, ktoré je najvýraznejším znakom tohto písma ako celku.

Výrobca:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

VŠVU_Starmus 2024

VŠVU_Starmus 2024

Lucia Villárová
Roman Slamka
Písmo — Robust Grotesk

Písmo — Robust Grotesk

Tomáš Paulen
Michal Tornyai
AURORA

AURORA

Jakub Sojka
Prejsť na diela
Skip to content