3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30
3/4 Revue #30

3/4 Revue #30

Matej Vojtuš- hlavný autor

3/4 je slovenský kultúrny časopis vydávaný v náhodných intervaloch. Je zameraný na témy, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s miestnou scénou. Každé číslo má špecifickú dramaturgiu a grafický dizajn. V priebehu rokov sa vystriedal na jeho tvorbe celý rad dizajnérov. Tlač na RISO RP3700, väzba V2, papier AP Munken a Keaykolour, použité písma Rukou, Suisse Works a Dargov Grotesk.

Klient:
A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Odvaha a risk v UPM, vizuálny štýl výstavy

Matúš Buranovský
Jozef Ondrík
Matej Vojtuš
KATALÓG ZÁTIŠIE

KATALÓG ZÁTIŠIE

Matej Vojtuš
Prejsť na diela